13/12/2018

Hướng dẫn gia hạn sử dụng dịch vụ FPT Bến Tre

Trong trường hợp đường truyền internet của quý khách bị khóa do quá hạn thanh toán cước, quy khách có thể gia hạn sử dụng thêm và thanh toán sau. Để gia hạn sử dụng, quý khách vui lòng truy cập website http://giahan.fpt.vn/ và làm theo hướng dẫn. Quý khách được gia hạn tối đa 3 lần.
- Lần 1: Thời gian sử dụng 24h, miễn phí
- Lần 2: Thời gian sử dụng 24h, phí 25.000VNĐ (chưa VAT)
- Lần 3: Thời gian sử dụng 24h, phí 25.000VNĐ (chưa VAT)