02/08/2019

Bến Tre triển khai nhiều dịch vụ Điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Nhằm khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái (NLMTAM), Công ty Điện lực Bến Tre đã đưa vào sử dụng hệ thống điện NLMTAM cho 5 điện lực và trạm 110kV trực thuộc, với tổng công suất lắp đặt 180,6kWp. Hệ thống này đi vào hoạt động đã giúp giảm đáng kể lượng điện năng lấy từ lưới điện quốc gia tại văn phòng làm việc.

Công ty Điện lực Bến Tre cũng đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh phổ biến các quy định, chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương về khuyến khích phát triển các dự án điện NLMT, tư vấn lắp đặt sử dụng NLMTAM trên địa bàn huyện, thành phố; triển khai chương trình tư vấn viên lắp đặt điện NLMTAM cho các hội viên/chi hội, cán bộ, công nhân viên và dịch vụ bán lẻ điện năng trên địa bàn…

Để hỗ trợ khách hàng, Công ty Điện lực Bến Tre đã chủ động triển khai kiểm tra thử nghiệm các yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt điện kế 2 chiều, ghi chỉ số điện năng tiêu thụ và chỉ số điện NLMT phát ngược lên lưới cho khách hàng... Được biết, đến nay, Bến Tre đã có 210 khách hàng lắp đặt và sử dụng hệ thống điện NLMT với tổng công suất trên 3,300 ngàn kWp. Trong đó, có 163 khách hàng sinh hoạt, với công suất lắp đặt 797kWp và 47 khách hàng ngoài sinh hoạt với công suất lắp đặt 2,597 ngàn kWp.

Sản lượng thanh toán đến nay trên 166 ngàn kWh, với giá mua điện NLMT năm 2019 là 2.134 đồng/kWh.

Khách hàng ở Bến Tre cần tư vấn về hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới vui lòng liên hệ: 0275.2233.999 - Đơn vị lắp đặt Tin Học Bến Tre (Cty Đại Phúc Bến Tre)