Chuyển đổi địa điểm


01- Thủ tục

- Dành cho Khách hàng là Cá nhân:        

      • CMND chủ Hợp đồng/ Hộ chiếu của người nước ngoài
      • Hợp đồng (nếu có)

- Dành cho Khách hàng là Doanh nghiệp:

      • Giấy giới thiệu
      • CMND của người được giới thiệu
      • Hợp đồng (nếu có)

02- Chi phí chuyển đổi địa điểm

- Chuyển đổi địa điểm khác địa chỉ:


-  Chuyển đổi địa điểm cùng địa chỉ (chuyển vị trí đặt Modem):


 - Lưu ý:

      • Trường hợp đã chuyển địa điểm 1 lần trong vòng 12 tháng, thu phí như với khách hàng có thời gian sử dụng dưới 12 tháng
      • Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.